Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

Prevádzkovateľ e-shopu na stránke Max Sport.sk, spoločnosť Max Sport s.r.o. uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Chránime vaše údaje

Všetky údaje našich zákazníkov sú chránené proti akémukoľvek zneužitiu. Tieto dáta uchovávame na serveroch, ktoré sú technicky zabezpečené.

 

Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky.

 

Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje vymazané a Max Sport, s.r.o. ich nebude ďalej spracovávať.

 

Kontaktná adresa

Max Sport, s.r.o.
Kaštieľska 21
821 05 Bratislava

Emailová adresa: povazanec@maxsport.sk 

Možnosť odstránenia osobných údajov

Pokiaľ máte záujem o odstránenie všetkých osobných údajov, kontaktujte nás na emailovej adrese pvazanec@maxsport.sk  s touto žiadosťou. Bezodkladne odstránime všetky osobné či citlivé údaje.